Writic

Het Writic groepsprogramma is ontwikkeld voor de oudste kleuters die op basis van dw WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3. Het programma is gericht op het stimuleren en verbeteren van de papier- en pentaken bij deze kleuters en draagt eraan bij dat ze beter voorbereid zijn op het leren schrijven in groep 3.

Dit programma vindt plaats in de klas en wordt gegeven door onze kinderfysiotherapeut in samenwerking met de leerkracht van de kleuterklas en de ouders.