Venrayseweg 12a, 5961 AG Horst
077 - 3980825

Oedeemtherapie (Manuele lymfedrainage)

Wat is Oedeemtherapie?

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). 

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”.

 Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Hoe gaat het in z’n werk?

Bij de Manuele Lymfdrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze ‘handgreep’ is erg belangrijk.

De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer. Om dit laatste te bereiken wordt vaak verzocht tijdens de behandeling niet te praten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.

Heeft de patiënt klachten buiten deze lymfkliergebieden dan zal daarop een gerichte specifieke behandeling volgen.

Naast deze massage is er tijdens de behandeling aandacht voor de ademhaling en oefeningen om de lymfestroom te bevorderen.

De behandelbare klachten

De Oedeemtherapie is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

  • Zwellingen(oedeem) ;  lymfoedeem ( primair) of na een ongeval of operatie ( secundair)
  • Verstuikingen
  • Bloeduitstortingen
  • Spierpijnen en spierletsels
  • Dystrofieën
  • Reuma (ontstekingen)
  • Huidproblemen; bvb chronische eczeem, acné, littekens
  • Bloedcirculatiestoornissen