SASS! Samen aan de slag met schrijven

 

De SASS-groepsinterventie heeft als doel het verbeteren van het handschrift in de klas in groep 3-4. Kinderen werken in een groepje van 4-6 kinderen, die allemaal moeite hebben met (leren) schrijven. De leerkracht en de co-teacher (in dit geval de kinderfysiotherapeut) begeleidt het groepje bij het doen van de oefeningen. Het oefenprogramma duurt 6-8 weken. Ouders worden via een WhatsAppgroep op de hoogte gehouden van de oefeningen en vorderingen. Ouders geven thuis support aan hun kind, de kinderen oefenen op school. Het oefenprogramma wordt gefinancierd vanuit het budget van school; voor ouders zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Wij zijn geschoold in het geven van de SASS-groepsinterventie.