Peuter/Kleuter (2-4 jaar)

Peuters bewegen door eindeloos herhalen en nadoen van bewegingen. Doordat het kind gaat ontdekken leert het kind de mogelijkheden te ontdekken. Vaak gebeurt dit spelenderwijs, zo leert het kind begrippen kennen zoals ik, jij, boven, op, achter. Tevens zal het kind contact maken met andere kinderen om er samen mee te spelen. Zowel de grove als fijn motorische vaardigheden worden uitgebreid. Het kind leert lopen, spelen, klimmen, rennen, fietsen e.d. maar ook wijzen, tekenen, puzzelen etc. Als kinderen hier moeite mee hebben zou dat een teken kunnen zijn van een vertraagde motorische ontwikkeling.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Vaak struikelen en vallen
  • Tenenlopen
  • Lage of hoge spierspanning
  • Afwijkende stand van voeten en/of benen
  • Pijn bij bewegen
  • Bewegingsangst
  • Orthopedische problemen
  • Aangeboren en verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen wordt belemmerd (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, Spina Bifida, jeugdreuma, aandoeningen van de luchtwegen, spierziektes)
  • Zindelijkheidsproblemen