Kinderfysiotherapie

Werkwijze

Alle kinderen moeten vanaf de geboorte heel veel leren. Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf en spelenderwijs, op een heel natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Hierdoor kan een kind steeds gemakkelijker bewegen. Kinderen leren ook door ervaring, dus door een beweging vaak te herhalen. Dit zullen ze alleen doen, als iets leuk is. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding – en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Deze kinderen hebben dan meer hulp en oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij leren om te bewegen op een manier die voor hen wel mogelijk is en toch plezier geeft.
Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. Functionele aspecten spelen daarom een belangrijke rol. Het oefenmateriaal is erop gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te “oefenen”. De kinderfysiotherapeut werkt ook in een kindvriendelijke ruimte en met spelmateriaal dat voor kinderen geschikt is. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen, maar geeft ook voorlichting en advies aan de ouders / verzorgers en andere mensen waarmee het kind te maken zal hebben ( crèche, kinderdagverblijf, school, oppas etc.) Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan de ouders.

De duur van de behandeling kan sterk verschillen. Soms is een advies voldoende zoals een houding- of sportadvies.

Bij chronische klachten of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen duurt de behandeling langere tijd.